JSON översättare för mobila applikationer

Enkel lokalisering av appar med ett knapptryck. Alla dina json-filer översätts till så många språk som du behöver samtidigt som syntaxen hålls intakt.
Prova det nu
Se priser
Skräddarsydd för lokalisering
En fördel med att använda JSON-filer för översättningar är att de lätt kan integreras med program och API:er. Detta gör det möjligt att översätta och leverera innehåll i realtid till användare på olika språk. Det gör det också möjligt att skapa flerspråkiga webbapplikationer som kan anpassas till enskilda användares språkpreferenser med hjälp av en enkel JSON-översättare.
Sammantaget är översättningar av JSON-filer ett effektivt verktyg för företag och organisationer som behöver utbyta data mellan olika system och program. Genom att använda detta filformat kan de se till att deras data översätts korrekt och alltid presenteras på ett sätt som är lätt att förstå för målgruppen.
Lätt och snabb

Den mest kompakta datarepresentationen bland alla format

Lätt att läsa och skriva

Enkel syntax baserad på nyckel-värdepar

Flexibel och utbyggbar

Möjliggör en mängd olika typer av datarepresentation

Kompatibilitet mellan olika plattformar

Stöds av ett stort antal språk och plattformar

Vanliga frågor och svar
Frequently asked questions and answers
Vad är en JSON-fil?

En JSON-fil är ett lättviktigt datautbytesformat som ofta används för att lagra och utbyta data i webbapplikationer.

Hur används JSON-filer vid lokalisering?

JSON-filer kan användas för att lagra översättningssträngar och annat flerspråkigt innehåll i ett strukturerat och standardiserat format. Från och med detta är det enda som krävs för lokalisering att använda ett specialiserat verktyg, som en JSON-översättare, för att extrahera, översätta och uppdatera dessa strängar för alla olika språk.

Vilka är de vanligaste översättningsflödena för JSON-filer?

Vanliga översättningsflöden för JSON-filer kan innebära att JSON-filerna exporteras till ett översättningshanteringssystem (som DevTranslate), att innehållet översätts med hjälp av en AI-algoritm och att det översatta innehållet sedan importeras tillbaka till motsvarande mappar.

Hur kan man undvika översättningsfel när man arbetar med JSON-filer?

Det är lätt att undvika översättningsfel om JSON-filerna är korrekt strukturerade och om översättningssträngarna identifieras och extraheras korrekt. Ganska ofta inkluderas också professionella översättare som har erfarenhet av att arbeta med JSON-filer i processen för att korrekturläsa slutresultatet och göra några sista korrigeringar.

Kan AI-översättning användas med JSON-filer?

Självklart! Det är ett av de viktigaste skälen till att använda JSON-filer. Det bidrar enormt till att påskynda och förenkla lokaliseringen. Ett professionellt JSON-översättningsverktyg effektiviserar hela processen som bara kräver några få ögonblick för att lokalisera hela din applikation.

Är du fortfarande osäker?

Se varför du behöver DevTranslate

Vill du vara med?

Kolla in våra prispaket

Fortfarande nyfiken?

Kolla upp artiklar om DevTranslate

Översätt din ansökan

Slösa inte bort din tid! Använd vår problemfria jsonöversättare online.
Prova det gratis