XML-översättare för våra applikationer

Enkel lokalisering av appar med ett knapptryck. Alla dina xml-filer översätts till så många språk som du behöver samtidigt som syntaxen hålls intakt.
Prova det nu
Se priser
Perfekt för strukturerade data
En viktig fördel med att använda XML-filer för översättningar är att de lätt kan redigeras och uppdateras när nya versioner av webbsidan eller programmet släpps. Detta kan bidra till att säkerställa att alla versioner av innehållet är konsekventa och uppdaterade, oavsett vilket språk de översätts till.
Sammantaget kan en XML-översättare vara ett viktigt verktyg för företag och organisationer som behöver kommunicera med kunder och partner på olika språk. Genom att använda detta filformat kan de se till att deras innehåll översätts korrekt och presenteras på ett sätt som är lätt att förstå för målgruppen.
Utvidgbarhet och flexibilitet

Användarna kan definiera egna taggar och element för att representera specifika data.

Människoläsbar och självbeskrivande.

Lätt att läsa, förstå och identifiera etiketter och data.

Plattformsoberoende

Filer kan läsas och bearbetas av alla plattformar och operativsystem.

Validering av uppgifter

Filer kan valideras mot ett schema eller en DTD.

Vanliga frågor och svar
Frequently asked questions and answers
Vad är XML-lokalisering?

Med XML-lokalisering avses processen att översätta innehållet och metadata i en XML-fil till ett annat språk, samtidigt som den ursprungliga filens struktur och funktionalitet bibehålls. Detta görs ofta för att göra programvara, webbplatser eller annat digitalt innehåll tillgängligt för användare som talar olika språk.

Varför använda XML för lokalisering?

XML är ett allmänt använt format för att lagra strukturerade data, vilket gör det enkelt att separera innehåll från formatering och annan layoutrelaterad information. Detta gör det lättare att översätta och anpassa innehållet till olika språk, utan att behöva oroa sig för att ändra filernas underliggande struktur eller funktionalitet.

Vilka är de vanligaste utmaningarna vid XML-översättning?

Vanliga utmaningar vid XML-översättning är att bevara strukturen och formateringen av det ursprungliga innehållet, hantera markeringar och kodutdrag och se till att översättningen är konsekvent i olika sammanhang och användningsområden. Om syntaxen inte stämmer kan det skapa en rad olika problem i efterhand.

Hur hanterar DevTranslate XML-filer?

DevTranslate arbetar direkt med strukturen i XML-filer och använder specialiserade översättningsverktyg som bevarar strukturen och formateringen av det ursprungliga innehållet. När översättningen är klar kan det översatta innehållet utan problem sättas in igen i den ursprungliga XML-filen.

Vilka är de bästa metoderna för XML-översättning?

Några av de bästa metoderna för XML-översättning är att använda konsekvent terminologi och att arbeta med erfarna översättare som är bekanta med XML och dess struktur eller att använda programvara för översättningsminne. Genom att använda ett professionellt XML-översättningsverktyg säkerställs att det översatta innehållet är korrekt och att syntaxen bevaras.

Är du fortfarande osäker?

Se varför du behöver DevTranslate

Vill du vara med?

Kolla in våra prispaket

Fortfarande nyfiken?

Kolla upp artiklar om DevTranslate

Översätt din ansökan

Slösa inte bort din tid! Använd vår problemfria jsonöversättare online.
Prova det gratis